Visietekst en GDPR

Van missie naar visie.

 

1. Missie

  • Wie zijn we ?

Vzw metgezel is ontstaan uit een smeltkroes van sociaal geëngageerde mensen die, vanuit jarenlange ervaring, voeling hebben met de kansen en de mogelijkheden van kwetsbare mensen in onze maatschappij. 

  • Wat drijft ons ? 

Wij willen een 'metgezel' zijn voor mensen op vakantie en tijdens vrije tijd. 

Waarin maken wij het verschil ? Wel, het gaat hem vooral om de grootte van onze groepjes. We kiezen er bewust voor om mensen met twee, drie tot maximum vijf personen per vakantie te begeleiden. Er zijn zelfs formules met individuele begeleiding tijdens vakantie of vrije tijd. 

  • Wat zijn onze waarden ? 

Wij vinden dat mensen met een beperking het recht hebben om een vakantie te beleven in een klein groepje met een programma op maat van hun wensen en noden. 

Denk aan: 

- een koppel die eens echt samen wil zijn

- mensen die vaak nood hebben aan rust

- mensen met nood aan medische verzorging

- mensen die onrustig worden van te veel prikkels

- mensen die wat extra structuur nodig hebben

- mensen die graag persoonlijk worden benaderd en een inbreng willen hebben in het programma 

  • Waar zijn we van overtuigd ?

We zijn er van overtuigd dat we bij Metgezel een antwoord bieden op een reële vraag in de maatschappij. 

Het is natuurlijk vanuit economisch standpunt niet rendabel. Het is een verhaal van veel begeleiding en weinig inkomsten. Het maakt namelijk een verschil als er 7 mensen betalen voor een midweek, of maar 2. 

 

 

2. Visie

  • Wat trachten we te bereiken ? 

Wij willen het voortbestaan van de vzw als belangrijkste doelstelling vooropstellen. Wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening hoog houden en waar mogelijk zelfs verbeteren. 

In  2017/18 en 19 worden we ondersteun door Leader. 

In 2018 werden wij erkend als impulsproject van Toerisme Vlaanderen om vakanties te organiseren voor mensen met autisme spectrum stoornis.

Het is voor ons de uitdaging om verder de broodnodige steun te zoeken en te vinden.  

 

  • Wat onderscheidt ons van anderen ?

Wij bieden het hele jaar door verschillende formules aan om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Onze doelgroep is mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een autisme spectrum stoornis (al dan niet met bijkomende beperkingen). 

Er zijn vakanties in de Westhoek en aan de Westkust, maar ook in andere regio's en landen. In de toekomst breiden wij ons aanbod uit. 

We hebben een aanbod van midweken die de klop rond begeleid zijn (24/24 u). Er zijn ook midweken waarbij mensen een pakket begeleiding kunnen aankopen (gedeelde zorg, zorg op maat).

Voor mensen regio Veurne hebben we een inclusief kunstproject  waarbij mensen over grenzen van beperkingen samen creatief bezig zijn en elkaar ontmoeten.  

  • Wat zijn belangrijke waarden ?

Respectvol omgaan met onze cliënten en medewerkers is een belangrijke waarde binnen de vzw. De omgang gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit een emancipatorische ingesteldheid. We waarderen de kwaliteiten van mensen en respecteren hun beperkingen. Ons handelen is er steeds op gericht het welbevinden van de cliënt te bevorderen. 

  • Wat willen onze cliënten ?

Onze cliënten bejegend worden met de best mogelijke zorg. Ze willen beluisterd worden. We behandelen onze cliënten zoals we zelf willen behandeld woren. 

  • Wat willen onze medewerkers ?

Het is leuk als iedere medewerker een stuk van zijn talent mag ontbloten en laten groeien. Wij vinden het fijn als medewerkers aangeven wat ze het allerliefste doen, hoe zij Metgezel naar een hoger niveau kunnen tillen. 

Om ons aanbod betaalbaar te houden willen wij onze werking verder uitbouwen met een geëngageerde groep vrijwilligers. WIj hechten er veel belang aan onze vrijwilligers te ondersteunen en op regelmatige basis vormingsmomenten aan te bieden.  

  • Wij stellen ons blijvend open voor nieuwe tendensen in de zorgsector en in de maatschappij. 

Het persoonsvolgend budget is één van de grootste recente ontwikkelingen. Individuele begeleiding, al dan niet tijdens gedeelde zorg, kan bij vzw Metgezel worden betaald met persoonsvolgend budget. 

Vakantie is een basisrecht voor iedereen: daar staan wij ten volle achter en willen wij aan meewerken

Vzw Metgezel staat open voor samenwerkingen, zowel met voorzieningen voor mensen met een beperking als met toeristische aanbieders. We werken samen met vakantieverblijven en verpleegkundigen. 

GDPR:

VZW Metgezel respecteert uw privacy ! Ons protocol m.b.t. uw privacy is na te lezen op de bureau van vzw Metgezel. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info