veel gestelde vragen corona en downloads folders en brochures

Vanaf 29 maart 2021 zullen we week na week de situatie evalueren, rekening houdend met de maatregelen opgelegd door de overheid !

Zal mijn vakantie kunnen doorgaan ?

De Raad van Bestuur van vzw Metgezel heeft in de loop van 2020 beslist om alle vakanties te annuleren tot 29 maart 2021 wegens overmacht. (coronavirus) We hopen dat de vakanties vanaf begin april '21 wel kunnen doorgaan maar dit is nog onzeker. We volgen de maatregelen genomen door de veiligheidsraad op de voet en winnen advies in bij Toerisme Vlaanderen en VAPH. We aanvaarden reservaties "onder voorbehoud" vanaf die datum...

Wat betekent reservaties "onder voorbehoud" ?

Dit wil zeggen dat we een vakantie voor u vastleggen (zie aanbod op deze website) maar wetende dat deze vakantie opnieuw kan geannuleerd worden als de situatie te gevaarlijk blijkt te zijn door covid... We proberen dan de vakantie nog te verplaatsen naar latere datum in 2021 of als dit niet lukt in 2022. We hebben in onze planning enkele midweken voorzien later op het jaar om eventueel geannuleerde vakanties van het voorjaar nog in te halen... Maar alles zal natuurlijk afhangen van hoeveel vakanties nog geannuleerd moeten worden in het voorjaar. Een tweede mogelijkheid bij annulering van uw vakantie door covid, is dat u inschrijft voor een andere vakantie bij ons indien nog plaats.

Reservaties die eventueel nu vastgelegd worden voor vakanties in 2021 kunnen dus "onder voorbehoud". We vragen om pas een deel van uw vakantie te betalen (voorschot of helft restbedrag als u een tegoedbon heeft) als we zeker zijn dat uw vakantie kan doorgaan.  U zal pas dan een betalingsaanvraag ontvangen. De inschrijvingsformulieren zal u wel ontvangen bij reservatie. 

Heeft iedereen al een tegoedbon ontvangen voor geannuleerde vakanties in 2020 ?

Ja, iedereen die recht had op een tegoedbon heeft deze reeds ontvangen in de zomer van 2020. De tegoedbon staat op naam staan van de cliënt met het bedrag vermeld die de cliënt tegoed heeft en de uiterste datum tot wanneer de bon geldig blijft. Doordat corona al veel langer duurt dan oorspronkelijk gedacht hebben we voor alle tegoedbonnen al de geldigheidsduur verlengd tot eind 2021 ! Dus alle tegoedbonnen blijven nu al geldig tot 31 december 2021... We vragen om bij reservatie voor een vakantie in 2021, de tegoedbon in bijlage mee te sturen als u deze wilt inzetten voor u of uw cliënt...    

Wat als tegoedbon niet ingezet kan worden ?

Indien de tegoedbon niet tijdig kan gebruikt worden zoeken we samen met u naar de meest aangewezen oplossing. Het is de bedoeling uiteraard dat de tegoedbonnen zoveel mogelijk tijdig gebruikt worden ! Maar in uitzonderlijke gevallen zullen we samen met u zoeken naar een oplossing op maat...

Op welke manier kunnen we het aanbod voor 2021 ontdekken ?

Via deze website kan u nu al het aanbod voor 2021 ontdekken ! Met uitzondering van één of enkele buitenlandse vakanties ligt alles al vast voor 2021 wat betreft "georganiseerde vakanties" ! Ons vakantie aanbod op afspraak (gedeelde zorg vakanties, één op één vakanties, groepsvakanties voor grotere groepen, enzovoort) kan u ook al terugvinden op de website...

De winterbrochure 2020-2021 hebben we bewust niet opgestuurd eind augustus omwille van corona. We vragen dan ook het aanbod via de website te bekijken voor de maanden februari - maart 2021. De zomerbrochure 2021 zal uitzonderlijk een maand later in uw bus vallen. In plaats van januari 2021 zal pas in de loop van februari 2021 de brochure opgestuurd worden. Dit om eventuele veranderingen door covid nog in de brochure te kunnen opnemen... 

Op welke manier zullen we de betaaltermijnen tijdelijk aanpassen ?

In normale omstandigheden ontvangt u van ons een betalingsaanvraag voor het voorschot bij reservatie en ontvangt u nog een betalingsaanvraag voor het restbedrag één maand voor aanvang van de vakantie. Na de vakantie ontvangt u dan de eindfactuur.

In 2021 passen we deze regeling tijdelijk aan zolang het nodig is, daarna schakelen we weer over naar de gewone regeling ! Bij reservatie sturen we enkel de inschrijvingsformulieren door zonder de betalingsaanvraag voor het voorschot. De betalingsaanvraag voor het voorschot sturen we pas op als we zeker zijn dat de vakantie kan doorgaan. Het kan zijn dat we pas laat zekerheid krijgen of de vakantie kan doorgaan... als dan de termijn is aangebroken om ook het restbedrag te betalen, vragen we om het volledig bedrag voor de vakantie in eens te betalen. Na de vakantie ontvangt u dan de eindfactuur zoals u van ons gewoon bent. 

We passen deze regeling toe om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw heel wat tegoedbonnen moeten uitschrijven voor eventueel geannuleerde vakanties...   

Welke maatregelen zal vzw Metgezel nemen als we opnieuw vakanties mogen/kunnen opstarten ?

We zijn in contact met Toerisme Vlaanderen en VAPH om advies in te winnen wanneer we kunnen opstarten en onder welke voorwaarden. We zullen er dus alles aan doen om, binnen de mogelijkheden van onze kleine organisatie, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veiligheidsmaatregelen. Als we dit niet kunnen garanderen starten we niet op ! 

Vermoedelijk zullen we volgende maatregelen nemen bij opstart maar dit kan nog aangepast worden eens we alle info binnen krijgen van VAPH en Toerisme Vlaanderen:

Draaiboek Metgezel in corna tijden:

U kan enkel op vakantie komen als u reeds gevaccineerd bent tegen covid-19 !

Wij zorgen ervoor dat uw begeleiding/ vrijwilligers ook reeds gevaccineerd zijn op het moment dat ze u begeleiden tijdens uw vakantie.

Wij volgen de maatregelen die opgelegd zijn door de overheid en die gelden op het moment van uw vakantie nauwgezet op. Mondmaskers aan waar het moet, afstand bewaren, handen ontsmetten, we vormen geen grotere groepen dan toegestaan… enzovoort.

Elk vakantieverblijf / hotel heeft zijn eigen maatregelen genomen. We volgen de maatregelen genomen door het verblijf strikt op.

Groepsvakanties voor mensen uit verschillende voorzieningen kunnen ten vroegste vanaf 29 maart 2021 als de toestand het dan toelaat.

Zorg voor een goede hygiëne ! Was meermaals uw handen met water en zeep ! Metgezel zal handzeepjes en ontsmettingsgels voorzien maar niets belet u hierop ook voorzien te zijn.

Iedereen brengt voldoende en eigen mondmaskers mee. Metgezel zorgt, indien nodig, zelf voor mondmaskers tegen betaling.

De aanwezige begeleiding van Metgezel zal u helpen de nodige corona regels goed op te volgen. Aanvaard deze hulp ! Bij het niet aanvaarden van hulp hierin of als de cliënt weigert de regels goed op te volgen, zal die naar huis gestuurd worden.

Deze maatregelen zijn nodig om een veilige vakantie aan te bieden voor iedereen ! Om deze maatregelen een bindend karakter te geven, is het noodzakelijk deze maatregelen te aanzien als een aanvulling op de verkoopsvoorwaarden en ons huishoudlijk reglement !

Deze maatregelen kunnen nog aangepast of aangevuld worden met andere maatregelen. Check deze pagina vooraleer u vertrekt op vakantie !

We houden u verder op de hoogte. We duimen ervoor dat we in 2021 weer een "normaal" jaar hebben en iedereen weer zal kunnen genieten van een vakantie bij ons !

Veel moed en positiviteit en hou het vooral gezond !

Het Metgezel team...

 

Hier onze folderes en brochures. We brengen 2x / jaar een brochure uit. Winterbrochure begin september en zomerbrochure begin januari.

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info