reservatieprocedure

Reservatieprocedure:

  1. Maak een keuze uit ons aanbod via deze website of onze brochure.
  2. Stuur een mail naar info@vzwmetgezel.be of via contactformulier met uw vraag/wens. Het is handig om in uw mail al kort een beschrijving te geven van de zorgvraag van de potentiële deelnemer(s). Zeker als het om voor ons nieuwe mensen gaat.
  3. Wij gaan na of de gevraagde vakantie / midweek kan. We mailen u terug met ofwel een bevestiging  van uw vraag, ofwel hebben we nog extra info nodig, ofwel lukt de gevraagde vakantie niet meer en zoeken we naar alternatieven.
  4. Als we tot reservatie kunnen overgaan sturen we het inschrijvingsformulier, info & vragenlijst, evaluatieformulier, betalingsaanvraag voor het voorschot en een begeleidende brief met info. 
  5. Als wij het inschrijvingsformulier en de info & vragenlijst correct ingevuld terug van u ontvangen en het voorschot staat op onze rekening, is de inschrijving definitief. 

 

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info