vrije tijd voor kinderen en jongeren in de Westhoek

Vrije tijds aanbod i.s.m. Westhoek Vrije Tijd Anders voor kinderen en jongeren met een beperking

Westhoek Vrije Tijd Anders uit Ieper en vzw Metgezel slaan de handen in elkaar om het aanbod van vrije tijd voor kinderen en jongeren nieuw leven in te blazen in het Veurnse. We zullen dit doen door het volgende te realiseren:

  1. een nieuwe moni-werking op poten te zetten voor Tandem West. Tandem West is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte aan de Westkust. We bieden hiervoor stageplaatsen aan op onze vakanties met de bedoeling  jongeren aan te moedigen bij ons stage te lopen om zo de doelgroep te leren kennen. Na deze stage stromen jongeren door naar Tandem West om daar het moni-team te versterken. Dit kan in een eerste fase nog met ondersteuning van iemand uit het Metgezel-team... Voor meer info hierover: vzwmetgezel.yarka.neutens@telenet.be 
  2. we willen kinderen en jongeren met A.S.S. (autisme spectrum stoornis) een vakantie aanbieden, eventueel samen met hun mantelzorger / gezin. Verder zullen we onderzoeken of er in de toekomst gezamelijk een ruimer aanbod kan gerealiseerd worden voor deze doelgroep.

Voor meer info over de groepsvakantie A.S.S.: klik hier !

  

Vraag meer info

Tarieven vrije tijd voor kinderen en jongeren in de Westhoek

Wat?Basis prijs
groepsvakantie A.S.Sklik op de link hierboven
Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info