corona 2020: veelgestelde vragen

Zal mijn vakantie kunnen doorgaan ?

Voorlopig gelden de maatregelen van de overheid tot 08 juni. De mogelijkheid bestaat dat deze nog verlengd worden. De Raad van Bestuur van vzw Metgezel heeft daarom beslist om alle vakanties te annuleren tot 28 juni 2020 wegens overmacht. (coronavirus) We hopen dat de vakanties voor de maanden juli, augustus en september (en het najaar natuurlijk) wel kunnen doorgaan maar dit is nog erg onzeker. We volgen de maatregelen genomen door de veiligheidsraad op de voet en winnen advies in bij Toerisme Vlaanderen en VAPH.

Wat als mijn vakantie niet kan doorgaan ?

We verwittigen jullie of jullie begeleiding via mail als een vakantie niet kan doorgaan. De Raad van Bestuur van vzw Metgezel van 25 april heeft beslist dat voor alle cliënten die hun vakantie geannuleerd zien, er eeen tegoedbon zal uitgeschreven worden. De waarde van deze tegoedbon zal uiteraard hetzelfde zijn als het reeds betaalde bedrag. De tegoedbon zal precies één jaar geldig blijven. Dus voor cliënten die bijvoorbeeld in de maand mei een vakantie geboekt hebben, zal de tegoedbon kunnen gebruikt worden tot 31 mei 2021.

Wanneer zal ik deze tegoedbon ontvangen en hoe zal die eruit zien ?

We zullen de tegoedbonnen doorsturen via mail naar jullie voorziening, begeleiding of familie. In de loop van de maand mei sturen we de tegoedbonnen aan de clienten die ingeschreven waren tussen 16 maart 2020 en 31 mei 2020. Voorwaarde om deze tegoedbon te krijgen is uiteraard dat je al een bedrag betaald hebt voor de geannuleerde vakantie. Dit bedrag kan het voorschot zijn of het volledig bedrag van de vakantie. Cliënten die ingeschreven zijn voor een geannuleerde vakantie maar nog niets betaald hebben, zullen ook geen tegoedbon ontvangen. Zij kunnen best ook een nieuwe vakantie boeken in het najaar (als het dan al kan...) of in 2021.

Voor de cliënten die ingeschreven zijn voor een vakantie in juni zullen we de tegoedbonnen doorsturen in de loop van de maand mei of begin juni ! Als er vakanties na 28 juni geannuleerd moeten worden gelden dezelfde voorwaarden. Deze mensen zullen hun tegoedbon ontvangen in de loop van de maand juni of in juli. 

De tegoedbon zal op naam staan van de cliënt met het bedrag vermeld die de cliënt tegoed heeft en de uiterste datum tot wanneer de bon geldig blijft. Het is dus belangrijk een nieuwe vakantie te boeken voor deze einddatum als je gebruik wilt maken van deze tegoedbon !    

Wat als tegoedbon niet ingezet kan worden ?

Indien de tegoedbon niet tijdig kan gebruikt worden zoeken we samen met u naar de meest aangewezen oplossing. Het is de bedoeling uiteraard dat de tegoedbonnen zoveel mogelijk tijdig gebruikt worden ! Maar in uitzonderlijke gevallen zullen we samen met u zoeken naar een oplossing op maat...

Welke maatregelen zal vzw Metgezel nemen als we opnieuw vakanties mogen/kunnen opstarten ?

We zijn in contact met Toerisme Vlaanderen en VAPH om advies in te winnen wanneer we kunnen opstarten en onder welke voorwaarden. We zullen er dus alles aan doen om, binnen de mogelijkheden van onze kleine organisatie, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veiligheidsmaatregelen. Als we dit niet kunnen garanderen starten we niet op ! 

Vermoedelijk zullen we volgende maatregelen nemen bij opstart maar dit kan nog aangepast worden eens we alle info binnen krijgen van VAPH en Toerisme Vlaanderen:

  • Vakanties voor 5 deelnemers wordt deze zomer meer dan waarschijnlijk moeilijk. De kans is vrij groot dat het enkel vakanties tot 3 deelnemers zal zijn om iedereen voldoende afstand te geven bijvb. in ons busje of in het vakantieverblijf. 
  • Bij voorkeur enkel mensen uit dezelfde leefgroep of gezin. Maar hier komt later nog meer info over...
  • Eén op één vakanties kunnen ook maar hier werken we wel met een offerte op maat... deze vakanties zijn duurder.
  • We vragen aan voorzieningen of ze hun clienten kunnen testen op covid-19 vooraleer ze vertrekken op vakantie. 
  • Wij zullen alert zijn op afstand bewaren en we zullen mondmaskers voorzien om deze aan te doen in busje, bij uitstappen en in de kamers/vakantiewoning. 
  • Onze begeleiding/vrijwilligers zullen ook mondmaskers ter beschikking hebben en ze zullen deze gebruiken bij situaties waar onvoldoende afstand gegarandeert kan worden. 
  • Zeep, handgels en ontsmettingsmiddelen zullen meegegeven worden op de vakantie zodat deze op gepaste tijdstippen kan gebruikt worden. 

Deze maatregelen gelden uiteraard enkel als we de vakanties kunnen opstarten, dit is nog niet zeker op dit ogenblik. Nogmaals... dit zijn voorlopige maatregelen. Deze kunnen nog aangepast of aangevuld worden met andere maatregelen. Check deze pagina vooraleer u vertrekt op vakantie !

Worden er nog vakanties ingehaald dit jaar ?

Als de toestand het toelaat, ja. We hebben nu al in onze planning enkele extra vakanties voorzien in het najaar om mensen de mogelijkheid te geven nog dit jaar te genieten van een vakantie. We zullen via mail contact met u opnemen om voorstellen te doen. U bent niet verplicht in te gaan op deze voorstellen. U zal een tegoedbon ontvangen hebben en u kan deze inzetten op een datum naar keuze zolang de tegoedbon geldig is. (één jaar de tijd)

We houden u verder op de hoogte. We duimen dat zoveel mogelijk mensen toch nog dit jaar zullen kunnen genieten van een vakantie bij ons !

Veel moed en positiviteit en hou het vooral gezond !

Het Metgezel team...

 

Vraag meer info

Tarieven corona 2020: veelgestelde vragen

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info