corona 2020: veelgestelde vragen

Zal mijn vakantie kunnen doorgaan ?

Voorlopig gelden de maatregelen van de overheid tot er een vaccin is. De mogelijkheid bestaat dat deze nog verlengd worden. De Raad van Bestuur van vzw Metgezel heeft daarom beslist om alle vakanties te annuleren tot 01 februari 2021 wegens overmacht. (coronavirus) We hopen dat de vakanties vanaf begin februari '21 wel kunnen doorgaan maar dit is nog onzeker. We volgen de maatregelen genomen door de veiligheidsraad op de voet en winnen advies in bij Toerisme Vlaanderen en VAPH.

Wat als mijn vakantie niet kan doorgaan ?

We verwittigen jullie of jullie begeleiding via mail als een vakantie niet kan doorgaan. De Raad van Bestuur van vzw Metgezel van 25 april heeft beslist dat voor alle cliënten die hun vakantie geannuleerd zien, er eeen tegoedbon zal uitgeschreven worden. De waarde van deze tegoedbon zal uiteraard hetzelfde zijn als het reeds betaalde bedrag. De tegoedbon zal precies één jaar geldig blijven. Dus voor cliënten die bijvoorbeeld in de maand mei een vakantie geboekt hebben, zal de tegoedbon kunnen gebruikt worden tot 31 mei 2021.

Wanneer zal ik deze tegoedbon ontvangen en hoe zal die eruit zien ?

We zullen de tegoedbonnen doorsturen via mail naar jullie voorziening, begeleiding of familie. In de loop van de maand mei sturen we de tegoedbonnen aan de clienten die ingeschreven waren tussen 16 maart 2020 en 31 mei 2020. Voorwaarde om deze tegoedbon te krijgen is uiteraard dat je al een bedrag betaald hebt voor de geannuleerde vakantie. Dit bedrag kan het voorschot zijn of het volledig bedrag van de vakantie. Cliënten die ingeschreven zijn voor een geannuleerde vakantie maar nog niets betaald hebben, zullen ook geen tegoedbon ontvangen. Zij kunnen best ook een nieuwe vakantie boeken in het najaar (als het dan al kan...) of in 2021.

Voor de cliënten die ingeschreven zijn voor een vakantie in juni, juli, augustus en september zullen we de tegoedbonnen doorsturen in de loop van de maand mei of begin juni !  

De tegoedbon zal op naam staan van de cliënt met het bedrag vermeld die de cliënt tegoed heeft en de uiterste datum tot wanneer de bon geldig blijft. Het is dus belangrijk een nieuwe vakantie te boeken voor deze einddatum als je gebruik wilt maken van deze tegoedbon !    

Wat als tegoedbon niet ingezet kan worden ?

Indien de tegoedbon niet tijdig kan gebruikt worden zoeken we samen met u naar de meest aangewezen oplossing. Het is de bedoeling uiteraard dat de tegoedbonnen zoveel mogelijk tijdig gebruikt worden ! Maar in uitzonderlijke gevallen zullen we samen met u zoeken naar een oplossing op maat...

Welke maatregelen zal vzw Metgezel nemen als we opnieuw vakanties mogen/kunnen opstarten ?

We zijn in contact met Toerisme Vlaanderen en VAPH om advies in te winnen wanneer we kunnen opstarten en onder welke voorwaarden. We zullen er dus alles aan doen om, binnen de mogelijkheden van onze kleine organisatie, zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veiligheidsmaatregelen. Als we dit niet kunnen garanderen starten we niet op ! 

Vermoedelijk zullen we volgende maatregelen nemen bij opstart maar dit kan nog aangepast worden eens we alle info binnen krijgen van VAPH en Toerisme Vlaanderen:

Draaiboek Metgezel in corna tijden:

  1. Elk vakantieverblijf / hotel heeft zijn eigen maatregelen genomen. We volgen de maatregelen genomen door het verblijf strikt op.
  2. Voor de periode najaar 2020 en voorjaar 2021 voorzien we enkel “één op één vakanties”, “gedeelde zorg vakanties” en “bubbelvakanties”. Bubbelvakanties zijn vakanties voor 3,4 of 5 deelnemers uit dezelfde voorziening / leefgroep (die in hun thuissituatie ook een bubbel vormen), dienst of familie voor dezelfde midweek / vakantie. Groepsvakanties voor mensen uit verschillende voorzieningen kunnen pas vanaf 05 april 2021 als de toestand het dan toelaat.
  3. In het busje / auto van Metgezel bent u verplicht een mondmasker te dragen. Ook op andere plaatsen waar de anderhalve meter regel niet kan toegepast worden is het verplicht een mondmasker te dragen. (bijvoorbeeld bij sommige uitstappen)
  4. Tijdens de dag moet er voortdurend aandacht zijn dat alle deelnemers de “anderhalve-meter-regel” respecteren ten aanzien van de aanwezige begeleiding ! Zowel in het verblijf als op uitstap !
  5. Zorg voor een goede hygiëne ! Was meermaals uw handen met water en zeep ! Metgezel zal handzeepjes en ontsmettingsgels voorzien maar niets belet u hierop ook voorzien te zijn.
  6. Het is aangewezen eigen mondmaskers mee te brengen maar Metgezel zal er ook zelf voorzien. Vooral voor de begeleiding maar ook voor de cliënten die er geen mee hebben of te weinig mee hebben.
  7. Als u zich ziek voelt voor de vakantie, kom dan NIET naar de vakantie ! Er zullen vast nog andere gelegenheden zich aanbieden.
  8. Als u zich ziek voelt TIJDENS de vakantie zal u in quarantaine geplaatst worden en zal uw begeleiding of familielid verplicht zijn u te komen ophalen. Tijdens de vakantie moet er dus een familielid / begeleid(st)er beschikbaar zijn om u ten allen tijde te komen afhalen indien nodig.
  9. Indien mogelijk vragen we de vakantiegangers te testen op covid-19 alvorens ze op vakantie vertrekken.
  10. De aanwezige begeleiding van Metgezel zal u helpen de nodige corona regels goed op te volgen. Aanvaard deze hulp ! Bij het niet aanvaarden van hulp hierin of als de cliënt weigert de regels goed op te volgen, zal die naar huis gestuurd worden.

Deze maatregelen zijn nodig om een veilige vakantie aan te bieden voor iedereen ! Om deze maatregelen een bindend karakter te geven, is het noodzakelijk deze maatregelen te aanzien als een aanvulling op de verkoopsvoorwaarden en ons huishoudlijk reglement !

Deze maatregelen gelden uiteraard enkel als we de vakanties kunnen opstarten, dit is nog niet zeker op dit ogenblik. Ze kunnen nog aangepast of aangevuld worden met andere maatregelen. Check deze pagina vooraleer u vertrekt op vakantie !

Worden er nog vakanties ingehaald dit jaar ?

Helaas niet. de Raad van Bestuur van 10 september 2020 heeft beslist dat het niet veilig is om dit jaar nog vakanties op te starten...

We houden u verder op de hoogte. We duimen ervoor dat we in 2021 weer een "normaal" jaar hebben en iedereen weer zal kunnen genieten van een vakantie bij ons !

Veel moed en positiviteit en hou het vooral gezond !

Het Metgezel team...

 

Vraag meer info

Tarieven corona 2020: veelgestelde vragen

Wat?Basis prijsMet korting 1Met korting 2Met korting 3Met korting 4
Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info