Last minute aanbiedingen en last minute lijst

Last minute aanbiedingen 2020:

  • momenteel geen aanbiedingen.

Last minute lijst: 

Het hele jaar door kan u de naam van uw cliënt(en) op deze lijst laten plaatsen door een mail te sturen naar info@vzwmetgezel.be. Bedoeling van deze lijst is om mensen met minder budget toch op vakantie te laten gaan. Indien we te maken krijgen met annuleringen (kan het hele jaar zijn) of we krijgen een vakantie niet volzet (dit is vooral in de maanden november, december, februari en maart) gaan we onze lijst af. Wie eerst is ingeschreven op de lijst, krijgt eerst de kans... en zo gaan we de lijst af. Voorwaarde is dat de datum geen rol mag spelen uiteraard en dat de cliënt redelijk vlug op vakantie kan vertrekken. Meestal zullen we pas drie weken tot één week op voorhand verwittigen welke vakantie vrij komt en wanneer...   

Wij zijn ook lid van het netwerk "iedereen verdient vakantie"...

Met steun van Toerisme Vlaanderen "iedereen verdient vakantie" kan u aan voordelig tarief mee op vakantie bij ons. Indien interesse mail ons eerst zodat we kunnen nagaan of de persoon die u wenst aan te melden past in het groepje. Wij werken enkel met kleine groepjes van 3 tot 5 deelnemers per midweek, meestal met volwassenen met een verstandelijke beperking. (ook wel eens mensen met A.S.S. of mensen met N.A.H.,...) 

Indien de persoon in kwestie past binnen het groepje neem dan contact op met "iedereen verdient vakantie" om de aanvraag in te dienen.

Aantal plaatsen is beperkt !

 

Wij zoeken steeds vrijwilligers
Meer info